COVID-19 update

De corona cijfers gaan de goede kant op.
We verwachten dan ook onze reizen binnenkort te hervatten.
Hebt u een vraag, aarzel dan niet ons te contacteren.


Ecotoerisme in Afrika

Verantwoord of duurzaam toerisme is een principe van Captain Africa.

Duurzaam toerisme of ecotoerisme betekent rekening houden met milieu, met de mensen, de natuur en de cultuur zodat reizen in toekomst ook nog goed mogelijk is.

Toeristen bieden wereldwijd een belangrijke economische bijdrage. De groeiende toeristische sector biedt kansen aan ontwikkelingslanden: extra bronnen van inkomsten en een bijdrage aan natuurbehoud en het welzijn van lokale gemeenschappen.

Toerisme kan echter ook leiden tot een ongecontroleerde bouw van accommodaties, vernietiging van natuur en cultuur, afvalproblemen en vervuiling. Soms wordt gezegd dat de plaatselijke bevolking "verpest" wordt door het massatoerisme. Dat is spijtig genoeg vaak ook zo. Er werd vooral in het verleden vaak kwistig omgesprongen met water in gebieden waar dat schaars is, energie werd achteloos verspild, hotels waren eigendom van internationale ketens waardoor de inkomsten voor de plaastelijk bevolking minimaal waren.

Het kan echter ook anders. Hotels kunnen worden gebouwd in de stijl van het land, met plaastelijke materialen en uitgebaat door de plaatselijke bevolking. Zo wordt de ecologische impact van een hotel tot een minimum herleid en wordt er werkgelegenheid gecreëerd.
Restaurants kunnen een optimaal gebruik maken van plaatselijke produkten, waardoor niet alleen de plaatselijke landbouw wordt gesteund, maar ook het milieu minder wordt belast. Bovendien geniet de toerist van verse produkten en kan hij kennismaken met de plaatselijke keuken.

Dit gaat in geen geval ten koste van het welzijn van de toerist. Het is juist zo dat in sommige hotels die deel uitmaken van internationale ketens de voedselhygiëne te wensen overlaat. Immers, zij voeren veel voedsel in diepvriesvorm in, hetgeen door het warme klimaat, het langzame transport en de frequente stroompannes gemakkelijk aanleiding geeft tot besmettingen.
Ecologisch toerisme wordt soms, ten onrechte, geassocieerd met 'rugzaktoerisme'. Duurzaam en comfortabel toerisme gaan perfect samen. Voor Captain Africa staan comfort, netheid en hygiëne voorop.

Vele door Captain Africa bezochte plaatsen zijn ecotoerisme projecten, kleinschalige projecten waarbij de inkomsten worden aangewend ten voordele van de gemeenschap. Er wordt ook vaak een bezoek gebracht aan een school of een ziekenhuis.
Diegenen die pennen, speelgoed of dergelijke wensen af te staan kunnen dat dan doen op een verantwoorde manier. Het is inderdaad z dat het willekeurig weggeven van pennen, snoep of andere geschenken aan kinderen op straat een negatief gevolg heeft. Kinderen leren bedelen en verzuimen zelfs de school om op straat rond te zwerven op zoek naar toeristen.

Captain Africa reist bewust met kleine groepen, waardoor de impact van het toerisme op de locale gemeenschappen minimaal is. Zo krijgt de toerist ook een nauwer contact met de bevolking hetgeen een zeer verrijkende ervaring is.
De Belgische gids laat zich in veel gevallen bijstaan door plaatselijke gidsen, hetgeen een vollediger beeld geeft van het bezochte land.

Een reis door Afrika is daarom een zeer efficiënte vorm van ontwikkelingshulp. Het grootste deel van de reissom blijft ter plaatse en komt ten goede aan het land. Zo draagt de toerist bij aan het inkomen van personeel in hotels en restaurants, plaatselijke gidsen

en chauffeurs, kunstenaars en muzikanten, personeel dat instaat voor het onderhoud van de voertuigen, plaatselijke handelaars, enz.

Captain Africa streeft ernaar de toerist een zo volledig mogelijke kennismaking met de bezochte landen te bieden en tegelijk het milieu en de plaatselijke bevolking te respecteren.

 

 

Wat leuk dat je hier bent !

Wij hebben regelmatig nieuwe reizen en speciale promoties !

Wij houden je graag op de hoogte !

Je zult gemiddeld één e-mail per maand krijgen.

Recensies van reizigers

Wil je meer weten ?

We hebben wat gegevens nodig...
We hebben wat gegevens nodig...Stel een vraag aan
!